Forhåndsstemming fra 12. august

Mandag 12. august starter den ordinære forhåndsstemminga. Du kan forhåndsstemme i perioden 12. august til og med 6. september.

Hvor og når kan du forhåndsstemme?

Servicetorget, Stjørdal Rådhus, Kjøpmannsgata 9
Fra mandag 12. august  til og med fredag 6. september i åpningstiden kl 08:00 - 15:00.

Stjørdal bibliotek, Kimen
Fra tirsdag 20. august kl 10:00 til og med fredag 6. september kl 15:00.
Åpningstider ved biblioteket:
mandag - torsdag 10:00 - 19:00
fredag 10:00 - 16:00
lørdag 10:00 - 15:00
søndag 12:00 - 16:00

Fosslia bosenter onsdag 21. august kl 10:00 - 12:00
Halsen sykeheim torsdag 22. august kl 09:00 - 11:00
Hegra bosenter torsdag 22. augst kl 13:00 - 15:00
DPS Stjørdal fredag 23. august kl 09:00 - 11:00
Stjørdal bosenter fredag 23. august kl 13:00 - 15:00
Skatval bosenter mandag 26. august kl 09:00 - 11:00
Lånke bosenter tirsdag 27. august kl 09:00 - 11:00
Distriktsmedisinsk senter (DMS) Stjørdal tirsdag 27. august kl 13:00 - 15:00
Nord universitet, Stjørdal torsdag 29. august kl 09:00 - 12:00


Ta med legitimasjon med bilde og valgkort når du møter fram for å forhåndsstemme.

Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.


Du kan stemme hvis du har:

1. Gyldig ID

2. Fylt eller fyller 18 år innen utgangen av 2019

3. Utenlandsk statsborger? Du kan stemme hvis du har vært bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september


Det er ikke mulig å stemme lørdag 7. og søndag 8. august. Ordinær stemming kan skje på valgdagen 9. september - men kun i den kommunen du har folkeregistrert adresse, og i aktuell valgkrets (se informasjon om dette på valgkortet du mottar i posten, eller digitalt via Digipost, eBoks eller lignende).


Link til informasjon om kommunevalget på Stjørdal kommunes nettsider.

Link til informasjon om alle landets valglokaler finner du på valg.no.

Generell informasjon om kommune- og fylkestingsvalget er tilgjengelig på valg.no.


Bruk stemmeretten!