Sekretær

Venke Reiten

12. kandidat ved kommunevalget 2019