Arbeidsliv

Arbeidsliv

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

 • at Stjørdal kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass for sine ansatte
 • vi skal ha en tillitsbasert ledelse og tett samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse
 • styrke vern av varslere og gode varslingsrutiner
 • sikre at heltid skal være hovedregelen i Stjørdal kommune, fortrinnsvis på samme arbeidssted
 • sikre en reell inkludering i arbeidslivet av mennesker med nedsatt arbeidsevne
 • bruke kompetanseplaner aktivt for å sikre at kommunen til enhver tid har den rette kompetansen
 • sikre at Stjørdal kommune som byggherre/innkjøper er en pådriver for seriøst arbeidsliv
 • jobbe aktivt mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
 • aktivt integrere innvandrere i arbeidslivet og gi tilbud om praksisplasser
 • innføre en aktiv senior- og livsfasepolitikk
 • arbeide for faste ansettelser i stedet for innleie via bemanningsbyrå
 • stille krav om fagarbeidere, lærlinger og HMS, herunder krav om system tilsvarende en miljøsertifisering i offentlige anbud
 • jobbe for å avdekke svart økonomi og sosial dumping
 • at det lokale næringslivet skal gis et fortrinn i anbudsprosesser og at det må stilles krav i forhold til seriøsitetsbestemmelser og godkjent lærling bedrift
 • vi skal ha praksisplass for langtidsledige i kommunen

Ungdom

 • jobbe for etablering av en mekkehall
 • jobbe for å få flere ungdommer inn i arbeidslivet (Trøndelags-modellen)
 • sørge for at Nord Universitet kan utvikle seg i Stjørdal
 • jobbe for at kommunen dobler inntaket av lærlinger
 • aktivt medvirke til rekruttering av lærlinger innen yrkesfag
 • sikre at Stjørdal kommune stiller krav om bruk av lærlinger i kontrakter som omfatter bransjer der det er særlig behov for lærlinger
 • at Stjørdal kommune skal ta inn lærlinger i alle fag som de er godkjent for
 • jobbe for at kommunen skal tilby sommerjobber til ungdom
 • jobbe for at alle ungdommer i Stjørdal skal ha en meningsfull aktivitet fremfor arbeidsledighet
 • sikre en lettere vei for ungdom inn på boligmarkedet
 • støtte e-sport, koding og andre fritidstilbud
 • utvide åpningstiden i Carbon
 • jobbe for fritidstilbud også utenfor sentrum

Arbeidsliv

 • ha en aktiv distriktspolitikk
 • utnytte Stjørdals plassering i Trøndelag til å få flere offentlige og private arbeidsplasser til Stjørdal
 • tilrettelegge for nyetableringer
 • stimulere til samarbeid om kompetanseutvikling mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • støtte virksomheter som satser på fornybare, biologiske ressurser samt ny kunnskap og teknologi
 • sikre utviklinga av flyplassen, som er sentral også for næringsutvikling
 • tilrettelegge for forsvarets utvikling i Stjørdal
 • videreutvikle Frigården som messe- og arrangementsområde
 • sørge for god markedsføring og forutsigbare rammebetingelser for reiselivsnæringen
 • stimulere opplevelses-tilbud og lokal mat/drikke
 • gi turistene god informasjon om Stjørdal kommune
 • etablere et døgnturismetilbud for bobil og camping nært sentrum
 • utvikle attraktive næringsareal
 • sikre Tollvesenet region Midt’s flytting til Stjørdal i henhold til deres egne planer

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker