Arbeidsliv

Arbeidsliv

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som vektlegger en god heltidskultur.

Stjørdal kommune har et flott utgangspunkt for å skape et godt og attraktivt næringsliv.

Med en aktiv nærings- og innovasjonspolitikk skapes mangfold i hele kommunen.

Trondheim lufthavn (Avinor), Forsvaret, Helse Midt–Norge (DMS og  DPS), Equinor, Nord universitet, E6 og E14, jernbane og havn, alle disse gir oss store muligheter både for videreutvikling av eksisterende næringsliv og for nyetableringer.

Balanse mellom befolkningsvekst og utvikling av nye arbeidsplasser vil være en av hovedutfordringene for Stjørdal kommune i årene som kommer.

Stjørdal kommune har en målsetning om å være en foregangskommune innen klima og miljø. I den sammenheng er skogen en viktig ressurs og må drives i tråd med skogfaglige tilrådninger.

Stjørdal Arbeiderparti vil:

 • sikre at Stjørdal kommune er en god og attraktiv arbeidsplass for sine ansatte
 • vi skal ha en tillitsbasert styring og tett samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse
 • styrke vern av varslere og gode varslingsrutiner
 • i Stjørdal kommune skal heltid, på fastsatt/samme arbeidssted fortrinnsvis være en rettighet, deltid en mulighet
 • sikre en reell inkludering i arbeidslivet av mennesker med nedsatt funksjonshemming
 • bruke kompetanseplaner aktivt for å sikre at kommunen til enhver tid har den rette kompetansen
 • sikre at Stjørdal kommune som byggherre/innkjøper skal være en pådriver for seriøst arbeidsliv
 • jobbe aktivt mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
 • aktivt integrere innvandrere i arbeidslivet. Det må også gis tilbud om praksisplasser
 • føre en aktiv senior- og livsfasepolitikk

Ungdom og arbeidsliv

 • aktivt medvirke til rekruttering av lærlinger innen yrkesfag
 • jobbe for at alle ungdommer i Stjørdal skal ha en meningsfull aktivitet fremfor arbeidsledighet
 • at både kommune og næringsliv skaffer ungdommen nok lærlinge- og praksisplasser. Stjørdal kommune skal ta inn lærlinger i alle fag som de er godkjent for
 • sørge for at Nord universitet kan utvikle seg i Stjørdal
 • arbeide for utdanningstilbud innen politi og forsvar lagt til Stjørdal
 • kommunen skal jobbe aktivt med å tilby sommerjobber til ungdom
 • arbeide for at Stjørdal Kommune skal være en MOT-kommune

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Arbeidsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!