En trygg oppvekst

En trygg oppvekst

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

Barn og unge

 • skape trygge omgivelser med varierte aktiviteter som når frem til barn og unge
 • styrke arbeidet mot mobbing
 • tilby rimelige kommunale tilbud for barn i sommerferien
 • styrke barnevernet
 • forsterke samarbeidet mellom tjenester til barn med spesielle behov
 • sikre foreldre i barnehage og grunnskole en større innflytelse gjennom å etablere et kommunalt råd for oppvekst
 • fullføre byggingen av ny Halsen barneskole
 • starte arbeidet med utbygging av Lånke skole
 • lage en plan for modernisering av Haraldreina og Kvislabakken skole

Barnehage

 • sikre god voksentetthet og bred kompetanse i barnehagen
 • jobbe for fleksible barnehageopptak
 • sikre en høyere andel kommunale barnehageplasser
 • arbeide for en reelt oppfylt bemanningsnorm gjennom hele dagen
 • større mangfold blant kommunale barnehager
 • barna må gis mulighet til å kommunisere med eget språk
 • etablere en vikarordning med faste ansatte, samtidig lage en vikarpool med faste vikarer
 • alle barnehager skal få oppgradert sine uteområder
 • jobbe for å ha barnehagetilbud hele sommeren
 • etablere en ordning med faste vikarer

Skole

 • satse på mer praktisk læring og utøvelse
 • ansette flere lærere
 • sikre variert fagkompetanse i skolen
 • kjøpe inn nye lærebøker hvert år
 • bedre kvaliteten i skolen ved å jobbe kunnskapsbasert og sette tydelige mål
 • frigjøre noe av lærerens tid fra rapportering, til oppfølging av elevene
 • innføre 1 times daglig fysisk aktivitet i skolen
 • tilpasse skolen til 6 åringenes behov, ved læring gjennom lek
 • styrke karriereveiledning/yrkesveiledningen i ungdomsskolen
 • videreføre det tette samarbeidet mellom skole, fylkeskommune og lokalt næringsliv for å sikre flest mulig en relevant og god utdanning
 • bevare eksisterende skolestruktur
 • videreutvikle Haraldreina, Kvislabakken, Lånke og Skatval skoler
 • styrke forebyggende-teamet i grunnskolen
 • helsesykepleier tilgjengelig for elevene hver dag
 • elevene må gis mulighet til å kommunisere med eget språk
 • sikre videre drift av Newton-rom 

SFO

 • redusere SFO-prisene
 • innføre lav sats for korttidsopphold for å inkludere flere barn
 • sikre kvaliteten på SFO-tilbudet
 • øke rabattordning til foreldre som har barn både i SFO og barnehage
 • tilbud om 11 måneders SFO ved skoler i Stjørdal 
Tre barn leker og har det gøy

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om En trygg oppvekst?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker