Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur, idrett og friluftsliv

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

Kultur

 • sikre at kulturlivet og lokale organisasjoner får råd til å leie lokaler i Kimen
 • jobbe for å få på plass prosjektet «bergkunstreisen»
 • sikre støtte til Blues in Hell og Opera Trøndelag
 • ha en kulturskole for alle, hvor flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skole eller SFO
 • jobbe for et variert kulturtilbud for barn og unge, basert på deres egne interesser og ønsker

Idrett/frivillighet

 • sikre ordninger for gratis utlån av idrettsutstyr for barn og unge gjennom BUA
 • samarbeide tettere med frivillige lag og organisasjoner
 • utvikle idretts- og kulturtilbudet i hele kommunen i samarbeid med frivilligheten
 • øke tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner som skaper aktivitet for hele befolkningen
 • støtte det aktive skyttermiljøet i Stjørdal
 • opparbeide skøyteisflater i flere deler av kommunen
 • jobbe for utvidelse av nåværende svømmehall, med varmebasseng
 • sette av areal for fremtidige interkommunale anlegg som for eksempel ishall/turnhall, sykkelvelodrom og svømmehall
 • støtte nye idretter som frisbeegolf
 • finne løsninger for gratis leie av idrettsanlegg til barn og unge

Friluftsliv

 • tilrettelegge for flere turområder i kommunen
 • jobbe for at det blir opparbeidet flere turstier langs sjø og elv
 • bygge ut flere gang- og sykkelveier for å knytte kommunen tettere sammen og gjøre sykkel og gange til et reelt alternativ til bil
 • verne om tilgangen til utmark og sjønære områder
 • legge til rette for skuterløyper i kommunen
 • tilrettelegge flere fiskeplasser for barnefamilier og bevegelses-hemmede
 • holde alle friområder, turstier og pilegrimsleder ryddige og attraktive for allmenn bruk
 • ha universelt utformede og gode sanitæranlegg på de mest besøkte badeplassene
 • jobbe for gratis «åpen hall» i alle kommunedelsentre
 • opparbeide lekeplasser i kommunedelsentrene
 • montere flere apparater for utendørs trening
 • bevare Saltøya som friluftsområde
 • sikre Fjellstyrene økonomisk bærekraft
To syklister sykler gjennom en allé i regnet. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Kultur, idrett og friluftsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker