Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur, idrett og friluftsliv

Stjørdal Arbeiderparti mener at et mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv er svært viktig for inkludering, forebygging og en god folkehelse. Vi ønsker å satse på̊ bredde innen disse områdene. De kommunale utleiesatsene for de ulike kulturanleggene skal holdes på̊ et forsvarlig nivå̊ , og organisert barne- og ungdomsidrett under 19 år gis et tilbud som innebærer gratis hall- og baneleie.

Stjørdal Arbeiderparti vil:

 • utvikle Kimen kulturhus til å få en sterkere rolle i regionen
 • jobbe for å få på plass prosjektet «bergkunstreisen»
 • sikre støtte til "Blues in Hell" og "Opera Trøndelag"
 • en kulturskole for alle, flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skole eller SFO
 • utvikle idretts- og kulturtilbudet i hele kommunen i samarbeid med frivilligheten
 • sikre ordninger for gratis utlån av idrettsutstyr for barn og unge
 • støtte det aktive skyttermiljøet i Stjørdal
 • opparbeide skøyteisflater i flere deler av kommunen
 • ny svømmehall, med varmebasseng
 • etablere basishall og fotballhall
 • tilrettelegge for flere turområder i kommunen
 • jobbe for at det blir opparbeidet flere turstier, blant annet fra Sandfærhus til Malvikstien, Sandfærhus til Prestmoen, Molovika til Vikanlandet, og videre langs sjøen til Langstein
 • bygge ut flere gang- og sykkelveier for å knytte kommunen tettere sammen og gjøre sykkel og gange til et reelt alternativ til bil
 • jobbe for en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Stjørdal og Hegra
 • verne om tilgangen til utmark og sjønære områder
 • legge til rette for skuterløyper i kommunen
 • tilrettelegge flere fiskeplasser ved sjøen for barnefamilier og rullestolbrukere
 • holde alle friområder, turstier og pilegrimsleder ryddige og attraktive for allmenn bruk
 • ha universelt utformede og gode sanitæranlegg på̊ de mest besøkte badeplassene
 • gratis åpen hall i alle kommunedelsentre
 • arbeide for videre drift ved Lokstallen
 • opparbeide lekeplasser i kommunedelsentrene
To barm i svømmebasseng

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Kultur, idrett og friluftsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!