Landbruk

Landbruk

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

 • legge til rette for utvikling av gode forskningsmiljø for landbruket på Kvithammer
 • styrke rådgivningstjenesten på landbrukskontoret
 • bruke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) på produksjonsretta tiltak, og jobbe for å heve potten
 • øke matproduksjon på lokalt ressursgrunnlag – øke beitebruk
 • ha en fornuftig rovdyrforvaltning, og uttak av skadedyr
 • bruke skog- og landbruk som ressurs for både læring, terapi og rekreasjon
 • sikre et sterkt jordvern i Stjørdal, der den totale produktiviteten skal bevares for framtida
 • garantere at dersom nedbygging av landbruksareal ikke kan unngås, skal produktiviteten sikres gjennom jordflytting eller erstatning av landbruksarealet
 • Skogen er viktig for klimaet. Vi vil derfor jobbe for et aktivt skogbruk gjennom tilskuddsordninger for ungskogpleie, nye skogsbilveger, planting og økt avvirkning av hogstmoden skog til industri og energiproduksjon
 • understøtte lokal gårdsnæring gjennom opplevelser og salg av gårdsprodukter
 • gi landbruket tilgang til et vanningsanlegg for å øke produksjonen
 • støtte og oppmuntre landbruket til planlegging av kraftproduksjon fra fornybare kilder 
En enslig låve står i midten av et grønt gressfelt, et steingjerde strekker seg langs plenen. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Landbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker