Miljøtiltak

Miljøtiltak

Stjørdal Arbeiderparti vil:

  • støtte opp om den årlige strandryddeaksjonen
  • bidra til at næringslivet og Stjørdal kommune setter seg tydelige målsetninger for reduksjon av forsøpling og bruk av plast
  • bidra til å utvikle energibyen Stjørdal, der det satses på ny teknologi, energisparing og produksjon av miljøvennlig energi
  • sikre at arealplanleggingen tar høyde for en miljøvennlig avfallshåndtering, energibruk og motvirker presset på matjorda
  • styrke vedlikeholdet av kommunale bygg, med satsing på energiøkonomi og miljø
  • bedre bunnforholdene i Stjørdalselva og støtte åpningen av gamle gytebekker
  • reduksjon av CO2 i egen virksomhet
  • tilrettelegge for ladning av El-bil for kommunalt ansatte

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Miljøtiltak?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!