Miljøtiltak

Miljøtiltak

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

  • støtte opp om den årlige strandryddeaksjonen
  • bidra til at næringslivet og Stjørdal kommune setter seg tydelige målsetninger for reduksjon av forsøpling og bruk av plast
  • bidra til å utvikle energibyen Stjørdal, der det satses på ny teknologi, energisparing og produksjon av miljøvennlig energi
  • sikre at arealplanleggingen tar høyde for en miljøvennlig avfallshandtering, energibruk og motvirker presset på matjorda
  • styrke vedlikeholdet av kommunale bygg, med satsing på energiøkonomi og miljø
  • bedre bunnforholdene i Stjørdalselva og støtte åpningen av gamle gytebekker
  • redusere CO2 i egen virksomhet
  • gi støtte til velforeninger til prosjekter som lekeplasser og turstier
  • at alle kommunale bygg skal bygges klimanøytralt
Oversiktsbilde av et rolig skogsvann, omgitt av trær. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Miljøtiltak?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker