Næring

Næring

Stjørdal Arbeiderparti vil:

 • ha en mer aktiv distriktspolitikk
 • sammen med nærings- og organisasjonslivet utnytte Stjørdals nye posisjon i Trøndelag til å få flere offentlige og private arbeidsplasser til Stjørdal
 • tilrettelegge for nyetableringer
 • tilrettelegge næringsarealer på områder som har tilknytning til gode transportårer
 • stimulere til samarbeid om kompetanseutvikling mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • støtte virksomheter som satser på fornybare, biologiske ressurser samt ny kunnskap og teknologi, som bl.a. Equinor
 • sikre utviklinga av flyplassen, som er sentral også for næringsutvikling
 • utvikle næringsareal og havn på Langstein
 • tilrettelegge for forsvarets utvikling i Stjørdal
 • videreutvikle Frigården som messe- og arrangementsområde
 • sørge for god markedsføring og forutsigbare rammebetingelser for reiselivsnæringen
 • stimulere opplevelselsestilbud og lokal mat/drikke
 • gi turistene en god informasjon om Stjørdal Kommune
 • etablere et døgnturismetilbud for bobil og camping nært sentrum

Landbruk

 • heve standarden på kommuneveiene for bl.a. å bedre betingelsene for næringsliv og landbruk
 • legge til rette for utvikling av gode forskningsmiljø for landbruket på Kvithammer
 • styrke rådgivningstjenesten på landbrukskontoret
 • bruke SMIL-midler på produksjonsretta tiltak, og jobbe for å heve potten
 • øke matproduksjon på lokalt ressursgrunnlag – øke beitebruk
 • ha en fornuftig rovdyrforvaltning, og uttak av skadedyr
 • bruke skog- og landbruk som ressurs for både læring, terapi og rekreasjon
 • sikre et sterkt jordvern i Stjørdal, der den totale produktiviteten skal bevares for framtida
 • garantere at dersom nedbygging av landbruksareal ikke kan unngås, skal produktiviteten sikres gjennom jordflytting eller erstatning av landbruksarealet
 • skogen er viktig for klimaet. Vi vil jobbe for et aktivt skogbruk gjennom tilskuddsordninger for nye skogsbilveger, planting og økt avvirkning av hogstmoden skog til industri og energiproduksjon

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Næring?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!