Næring

Næring

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

 • ha en aktiv distriktspolitikk
 • utnytte Stjørdals plassering i Trøndelag til å få flere offentlige og private arbeidsplasser til Stjørdal
 • tilrettelegge for nyetableringer
 • stimulere til samarbeid om kompetanseutvikling mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • støtte virksomheter som satser på fornybare, biologiske ressurser samt ny kunnskap og teknologi
 • sikre utviklinga av flyplassen, som er sentral også for næringsutvikling
 • tilrettelegge for forsvarets utvikling i Stjørdal
 • videreutvikle Frigården som messe- og arrangementsområde
 • sørge for god markedsføring og forutsigbare rammebetingelser for reiselivsnæringen
 • stimulere opplevelses-tilbud og lokal mat/drikke
 • gi turistene god informasjon om Stjørdal kommune
 • etablere et døgnturismetilbud for bobil og camping nært sentrum
 • utvikle attraktive næringsareal
 • sikre Tollvesenet region Midt’s flytting til Stjørdal i henhold til deres egne planer
En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker