Jan Inge Kaspersen

ordførerkandidat

Innledning

Stjørdal er en bra kommune å bo i. Allikevel er det mye som kan bli bedre fremover.

Vi går nå til valg på å styrke de mange delene av fellesskapet som bidrar til at alle skal ha det bra i Stjørdal. Derfor garanterer vi at skolene skal få flere lærere som får mer tid til hver enkelt elev og en mer praktisk rettet undervisning. Det gir også skolene mulighet til å sette inn ekstra ressurser når eleven trenger det, uten å vente på lange utredninger. Dette er tidlig innsats i praksis.

I årene fremover får vi stadig flere eldre. Dette er en gruppe mennesker som både vil være en ressurs for fellesskapet og som vil øke etterspørselen etter aktiviteter, særlig innen kulturlivet. Samtidig vet vi at det blir flere som trenger omsorgstjenester og støtte i kortere eller lengre tid.

Derfor skal vi fylle opp rommene på institusjonene slik at de som venter i kø får et etterlengtet tilbud om omsorgsplass. Vi skal også sørge for at opphold i en av Stjørdals mange bosenter eller institusjoner ikke bare skal være en plass å sove, men også en plass å leve og bli inkludert i mange små fellesskap.

Vi er avhengige av at det store fellesskapet i Stjørdal fungerer. Slik at barna får en god oppvekst og at det fortsatt skal være godt å bo og leve i kommunen vår, for mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn.

Dette programmet inneholder mange punkter som hver for seg bygger opp under det fellesskapet vi ønsker å bygge i Stjørdal. Et program som satser på barn og unges oppvekstsvilkår, som øker støtten til det viktige arbeidet i frivilligheten, skaper flere jobber og bedrer omsorgstilbudet for de eldre. Dette gjør vi for at alle skal kunne være en del det store fellesskapet i Stjørdal.

For Arbeiderpartiet er best på fellesskapsløsninger!

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Jan Inge Kaspersen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker