Ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen

Tidlig innsats i alle faser

Arbeiderpartiet går til valg på tidlig innsats i alle faser. Det er fordi vi vet at det er bedre å forebygge fremfor å reparere.

Vi skal legge tilrette for gode velferdstjenester, nye arbeidsplasser og attraktive friluftsområder over hele kommunen. Vi skal sørge for at barna får god oppfølging og støtte slik at de kan lykkes i barnehagen, i skolen og på fritiden. Nok ansatte med ulik kompetanse og et godt samarbeid med frivilligheten er viktig for å lykkes med dette.

Også innenfor omsorgen ser vi et stort behov for å gi bedre kvalitet på tjenestene og øke grunnbemanningen. Derfor skal vi fortsette arbeidet for en heltidskultur, der det satses på hele stillinger. Dette er bra for de ansatte som får økt sine stillingsandeler og for de eldre som får færre å forholde seg til.

Vi skal også være fremoverlente i arbeidet for et bedre miljø og mot klimaendringene.

Stjørdal har i dag en god økonomi og store overskudd. Arbeiderpartiet har derfor vedtatt at vi ikke skal innføre eiendomsskatt. Vi prioriterer i stedet å sette av mindre av kommunens penger til overskudd og mer til gode tjenester med tidlig innsats for barn og eldre.


Jan Inge Kaspersen
Ordførerkandidat

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!