Samferdsel

Samferdsel

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

 • tilrettelegge for lading av el-bil på kommunale parkeringsplasser
 • arbeide for opprusting av hele E14
 • sikre bygging av sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Stjørdal og Hegra
 • tilrettelegge næringsarealer på områder som har tilknytning til gode transportårer
 • heve standarden på kommuneveiene
 • sikre Hell stasjon som stoppested for framtiden
 • sikre at det bygges en undergang for kryssing av jernbanen ved Stjørdal stasjon
 • etablere skyttelbuss mellom pendlerparkering og Stjørdal stasjon
 • bedre lokalbusstilbudet i Stjørdal
 • etablere teststrekning for selvkjørende busser
 • sikre drosjetilbudet i Stjørdal
 • utvikle sykkelbyen Stjørdal
 • sikre trygge skoleveier
 • fremme økt godstrafikk på bane og båt
 • øke kapasiteten på jernbanen til å kunne kjøre 4 tog i timen mellom Trondheim og Stjørdal, og flere avganger til Steinkjer og til Sverige
 • forenkle kjøp av billett for norgesturer med ulike tog og busselskap
 • legge om fylkesvegen ved Værnes kirke og Stjørdal museum
 • ha forsøk med selvkjørende lokalbusser
 • åpne veien mellom Lånke og Mostadmark gjennom Nævra
 • etablere samarbeid ved vedlikehold av velforeningens gatelys i kommunen
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker