Representant

Idar Aspmodal

3. kandidat ved kommunevalget 2023.

Idar Aspmodal

Bli bedre kjent med Idar Aspmodal:

Mine hjertesaker

Er opptatt av at det er viktig å jobbe forebyggende mot barn og unge med fokus på gode og trykke oppvekstvilkår, blant annet gjennom flere ressurser i barnehage, skole, ungdomskontakten, helsesykepleier og øvrige som arbeider mot barn og unge. På den måten kan vi sikre de beste forholdene for våre barn og unge - nå og i fremtiden.

Politisk erfaring

2020 - 2022: Leder Stjørdal Arbeiderlag

2019 - d.d.: Kommunestyrerepresentant, fast

2019 - d.d.: Utvalg kultur og levekår - fraksjonsleder, fast

2019 - d.d.: Formannskap, vara

2019 - d.d.: Ungdomsrådet, vara/fast

2015 - 2022: Kasserer Stjørdal Arbeiderparti